Λάθη

Παρασκευή, 25 Αύγουστος, 2017 (All day)

Δεν μπορείς να πάψεις να κάνεις λάθη.

Μπορείς όμως να μην τ' αφήνεις να πάνε χαμένα.