Η συγχώρεση δεν αλλάζει το παρελθόν αλλά «μεγαλώνει» το μέλλον